Unilever neemt van Essent tot 2013 Windkracht220® af

Wie: Unilever

Wat: Unilever neemt van Essent tot 2013 Windkracht220® af

Unilever wil de impact op het milieu met de helft verminderen. Het afnemen van duurzame energie levert daar een goede bijdrage aan. Met de afname van Windkracht220® draagt Unilever bij aan de stimulering van duurzame energie in eigen land. Als de vraag naar groene stroom die daadwerkelijk uit Nederland komt groter wordt dan het aanbod, vormt dit voor Nederlandse energieproducenten een directe prikkel om zelf meer duurzame energie op te gaan wekken.

De energie van Essent gebruikt Unilever voor kantoren en productielocaties in Nederland. In België neemt het bedrijf duurzame energie af van Electrabel. Samen moet dat ervoor zorgen dat Unilever tegen 2015 de uitstoot van broeikasgassen met 31.000 ton heeft teruggedrongen. Dat staat gelijk aan 2.200 dieselauto’s die jaarlijks elk 50.000 kilometer rijden.