Strukton compenseert CO2-uitstoot met Gold Standard

Wie: Strukton

Wat: Bouwbedrijf Strukton heeft in september 2009 een CO2-compensatie contract afgesloten met Essent.

Strukton: "Met Gold Standard geeft Strukton verdere invulling aan zijn profiel van maatschappelijk verantwoord ondernemer", vertelt Piet Fischer, hoofd Facilitaire Dienst van Strukton. "Door het aanbieden van deze certificaten heeft Essent zich dan ook positief kunnen onderscheiden van andere aanbieders. De komende maanden gaan we zoveel mogelijk energiecontracten van onze vijftig Nederlandse vestigingen onderbrengen in de mantelovereenkomst. Later volgen de asfaltproductiebedrijven."

Essent: "De Gold Standard voldoet aan de strengste eisen met betrekking tot klimaatcompensatie en wordt alleen toegekend aan nieuwe duurzame projecten", vertelt Auke van Stralen, manager Value Chain Development van Essent (Grootzakelijk). "Strukton heeft de ambitie om uiteindelijk volledig CO2-neutraal te werken en daarmee willen we het bedrijf helpen. Niet eerder sloten we een vergelijkbare overeenkomst."