ARCADIS Nederland neemt verantwoordelijkheid

Wie: ARCADIS Nederland

Wat: ARCADIS Nederland verduurzaamt haar stroomverbruik met Windkracht220®

ARCADIS onderneemt op maatschappelijk verantwoorde wijze en neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van haar bedrijfsactiviteiten op de leefomgeving. Dit is verankerd in de ARCADIS General Business Principles. Hierin staat dat ARCADIS op eerlijke wijze wil concurreren en ondernemen.

ARCADIS Nederland sluit zich aan bij de CO2-reductiedoelstelling van ARCADIS NV: een reductie van 10% CO2 per fte realiseren in de periode 2009-2011 ten opzichte van het referentiejaar 2008. Bij energie gaat het met name om aardgas- en elektriciteitsverbruik in de kantoren en energie gerelateerd aan vervoer naar klanten en naar kantoor. Windkracht220® van Essent helpt hen daarbij. Met de afname van Windkracht220® wordt de CO2-uitstoot van hun energieverbruik namelijk significant gereduceerd.