Kolencentrales Nederland dragen bij aan energietransitie

24 april 2017

Kolencentrales stoten meer CO2 uit dan gascentrales. Aangezien Nederland graag wil voldoen aan het klimaatakkoord van 2015, gaan er dan ook stemmen op om alle kolencentrales vroegtijdig te sluiten.  In het energieakkoord voor duurzame groei uit 2013, een akkoord tussen de overheid en 40 organisaties, werd afgesproken om 5 kolencentrales te sluiten. De Amer 8, Borselle 12, de Maasvlakte 1 en 2 en de elektriciteitscentrale Gelderland moesten door dit akkoord hun deuren “vroegtijdig” sluiten. Deze centrales hebben samen een capaciteit van 2.7 GW. In 2015 en 2016 opende echter wel 2 gloednieuwe kolencentrales hun deuren die samen een capaciteit hebben van 2.6 GW, namelijk de Eemshaven Centrale en de nieuwe Centrale Maasvlakte. Er heeft dus niet zozeer een daling van de capaciteit van kolencentrales plaatsgevonden door het besluit maar grotendeels werden de oude kolencentrales vervangen door hypermoderne kolencentrales met een betere efficiency.  De gemiddelde levensduur van een kolencentrale is 35 jaar. De gesloten centrales opende hun deuren in de jaren 80 en zaten hier dus al dicht tegenaan. 

De meeste kolencentrales die nu nog online zijn dragen bij aan de energietransitie door het bijstoken van biomassa. Hiervoor ontvangen ze SDE + subsidie. 

Op dit moment zijn er nog 5 kolencentrales geopend in Nederland. Hieronder het overzicht. 

1. Essent, Amer 9 

De Amer centrale, blok 9, is geopend in 1994. De centrale staat in Geertruidenberg. De centrale heeft voldoende vermogen om ruim 1 miljoen huishoudens te voorzien van stroom. Het bijzondere aan deze centrale is dat er naast stroom ook warmte wordt geleverd aan diverse woonwijken in Breda en Tilburg. Ook wordt er warmte geleverd aan de Plukmadesepolder voor het verwarmen van de kassen.  De centrale draait grotendeels op kolen maar dit gaat veranderen. Het ministerie van economische zaken heeft een SDE + subsidie aan RWE Generation toegekend. Deze subsidie maakt het rendabel om de centrale om te bouwen en zo geschikt te maken voor het bijstoken van biomassa. Het is de verwachting dat vanaf 2020 ongeveer 80 procent van de stroomproductie wordt geproduceerd via de verbranding van biomassa, houtpellets in dit geval. Volgend jaar moet al 50 procent van de totale productie draaien op biomassa. 

2. Nuon, Centrale Hemweg 8

De Hemweg 8 centrale is in 1994 in gebruik genomen. De centrale heeft nog een technische levensduur tot 2034. De centrale heeft een rendement van 42 procent en een vermogen van 630 MW. Nuon, de eigenaar van de centrale, wil op termijn volledig stoppen met de productie van stroom door het verbranden van kolen. Nuon is er niet in geslaagd biomassa subsidie te ontvangen via de SDE + regeling. Via deze subsidie had Nuon de centrale kunnen verduurzamen. Nadat dit niet is gelukt heeft Nuon aangegeven bereid te zijn te praten over een vroegtijdige sluiting van deze centrale mits dit op een eerlijke en verantwoorde manier gaat. 

3. Essent, Eemshaven

De Eemshaven is de grootste centrale van Nederland, de capaciteit is 1560 MW. Deze capaciteit is verdeeld over 2 blokken. De centrale, geopend in 2015, heeft de capaciteit om 3.5 miljoen huishoudens te voorzien van stroom. De efficiency van deze centrale is 46 procent en behoort hiermee tot de top. De voorgaande generatie kolencentrales heeft een efficiency van gemiddeld 36 procent. Het voordeel is dat er dus minder MW kolen verstookt hoeven te worden om één MW stroom te produceren. Dit maakt de productie goedkoper. Bijkomend voordeel is dat er dus ook minder C02 vrijkomt bij het productieproces van één MW stroom. Ondanks deze, voor een kolencentrale, mooie cijfers is er veel weerstand geweest tegen de bouw van deze centrale. De Eemshaven centrale is ook in staat Biomassa te verstoken in plaats van kolen. Hier zit echter wel een maximum van 15 procent aan. Dit is ook economisch aantrekkelijk door de verkregen SDE + subsidie van 930 miljoen. 

4. Engie, Rotterdam

Engie, voorheen Electrabel, is de eigenaar van de Centrale Rotterdam gelegen op de maasvlakte. De centrale is geopend in 2015. De centrale heeft een vermogen van 736 MW en heeft de mogelijkheid om naast kolen ook biomassa te verbranden. Hiervoor ontvangt Engie een subsidie van een kleine 300 miljoen. Het akkoord voor de bouw van deze centrale werd gegeven in 2007. Het was aanvankelijk het plan om de CO2 uitstoot ondergronds op te vangen. Tot op heden gebeurt dit echter nog altijd niet. Engie heeft aangegeven volledig te willen stoppen met de productie van stroom via de verbranding van kolen. Gevolg is dus dat deze centrale in de toekomst mogelijk een 100% afvalverbrander wordt. 

5. Uniper, Maasvlakte 

De Maasvlakte Centrale is eigendom van Uniper, voorheen E.ON. Deze centrale is gebouwd met het oog om de oudere kolencentrales Maasvlakte 1 en 2 te vervangen. De overheid heeft een subsidie van 2 miljard toegekend om deze centrale te bouwen met als doel de CO2 uitstoot te verlagen. De nieuwe centrale, geopend in 2016, is namelijk een stuk efficiënter dan de voorgangers. Het was aanvankelijk het plan om de CO2 uitstoot ondergronds op te vangen. Tot op heden gebeurt dit echter nog altijd niet. De centrale heeft daarnaast ook SDE subsidie ontvangen voor het bijstoken van biomassa, 630 miljoen. De centrale kan maximaal 20 procent biomassa bijstoken. 

Ook tegen de 5 kolencentrales die nu nog draaien is veel weerstand. Zelfs de pas gebouwde hypermoderne kolencentrales stoten meer CO2 uit dan gas centrales. Op dit moment ontvangen 4 van de 5 kolencentrales in Nederland SDE + subsidie. Deze subsidie maakt het economisch rendabel om biomassa bij te stoken en dragen bij aan energietransitie van Nederland. Dit heeft het draagvlak voor deze centrales vergroot. Het bijstoken van biomassa is zonder deze subsidie echter niet rendabel. Bij de verbranding van biomassa komt, net als bij de verbranding van gas en kolen, CO2 vrij. Toch wordt de energieopwekking door de verbranding van biomassa als CO2 neutraal gezien. Ook hier is echter veel discussie over en zijn de meningen politiek verdeeld of dit wel echt groen is. 


Wilt u fixeren?

Neem dan snel contact op met een medewerker van onze fixatiedesk op telefoonnummer 06-27006498.

Meer lezen?

Terug naar het overzicht

Marktinformatie ontvangen?

Wilt u marktinformatie automatisch in uw mailbox? Meld u dan hieronder aan.


Aanmelden