Wekelijkse marktinformatie - 21 februari 2017

Ontwikkelingen in de energiemarkt zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Een goed inzicht in deze markt is essentieel voor een optimale energie-inkoop. Essent Grootzakelijk houdt u graag wekelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en deelt met u de prognoses van onze experts.

Lees verder bij één van de volgende onderwerpen:

 • Afgelopen week

  Het Europese Parlement heeft met grote meerderheid ingestemd met het vrijhandelsverdrag CETA tussen de Europese Unie en Canada. Dit verdrag haalt 99% van de import heffingen tussen de handelsblokken weg en zou voor economische groei moeten zorgen. Tegenstand is er vooral tegen de mogelijkheid voor bedrijven om overheden te kunnen aanklagen bij gemiste inkomsten vanwege wijzingen in beleid. Dit zit nog niet in de huidige versie van het verdrag maar komt waarschijnlijk wel.
  De beurzen op vrijdag sloten wat lager na de recordhoogtes van de afgelopen dagen, handelaren zijn nog steeds aan het wachten op meer duidelijkheid van president Trump over zijn belastingplannen. Dit zou grote bedrijven, banken en oliebedrijven tot betere resultaten moeten leiden. De afgelopen weken stegen de beurzen flink op basis van positieve winstcijfers. Ongeveer de helft van de bedrijven genoteerd in de STOXX 600 hebben jaarcijfers gepubliceerd, waarbij 55% van deze groep boven verwachting heeft gepresteerd.
  Tegelijkertijd beginnen de Europese economieën goed op stoom te komen. We hebben eerder gezien dat economische groeicijfers en inflatie in grote delen van Europa in de range liggen van wat als "economisch gezond" wordt aangemerkt. Tegelijkertijd beginnen er ook nieuwe problemen te ontstaan. In zowel Duitsland als in Scandinavië beginnen zich de kenmerken af te tekenen van een volgende huizenbubble. Huizenprijzen in steden als Oslo, Hamburg en Frankfurt rijzen de pan uit, en de Duitse Bundesbank verwacht dat huizenprijzen op dit moment zo'n 15-30% te hoog zijn.
  Het is allemaal het gevolg van het grote stimuleringspakket van de ECB, en de lage rentestand die daardoor heel de Europa voorziet van goedkoop krediet. Ook de Nederlandse markt kent een paar eerste signalen, met name in Amsterdam, dat de huizenmarkt te veel op stoom komt. Het effect van de lage rente op het koopgedrag is in Nederland een stuk minder groot door de hypotheekrenteaftrek. Hierdoor spelen de problemen met de lage rente nog niet op hetzelfde niveau als de andere Noord-Europese landen.


  Vooruitblik 

  Inmiddels lijkt er meer politieke ruimte te ontstaan voor een oplossing van de schuldencrisis in Griekenland, die er op geënt is dat het land op een duurzame manier aan de schuldenproblematiek kan werken zonder dat het de economie van het land al te veel schaadt. Het is een opsteker voor de Europese economieën, zeker in het licht van de aankomende onderhandelingen met Groot-Brittannië over de Brexit, dat deze crisis snel lijkt te worden afgewend.
 • Euro-USD USD-Euro wisselkoers

  Het nieuws dat CETA zijn doorgang vindt heeft de euro wat aangesterkt in de loop van vorige week. Tegelijkertijd zagen we dat de onzekerheid over Griekenland in de Eurozone weer terug komt. Het land heeft aangegeven geen extra euro te willen bezuinigen. Dit is essentieel om de begroting van het land op orde te krijgen en om te voldoen aan de eisen vanuit het IMF en de ECB. Het IMF heeft aangegeven alleen te willen deelnemen bij "rendabele" investeringen. Deze hernieuwde crisis zorgde ervoor dat de winst die de euro aan het begin van de week behaalde weer grotendeels verloren ging. 

  De dollar daalde aanzienlijk naar een laagste punt in meer dan een week ten opzichte van andere valuta. Zorgen over het toekomstige handelsbeleid van de VS zorgt ervoor dat de dollar onder druk komt te staan. De dollar kende de afgelopen tijd een sterke stijging door zeer positieve data die uitkwam over de conditie van de Amerikaanse economie. Dit effect op de dollar is nu redelijk uitgewerkt en handelaren kijken verder vooruit. De inschatting is dat het Amerikaanse handelsbeleid al vrij snel tot schade voor de economie kan leiden. 

 • Brent oil

  Olie 

  De wekelijkse voorraadcijfers van de Amerikaanse overheid lieten een onverwachte stijging van 9 miljoen vaten zien. Er werd maar op een stijging van 3 miljoen vaten gerekend. Het heeft opvallend genoeg weinig impact gehad op de olieprijs. De olieprijsstijging die we vorige week zagen had vooral te maken met plannen van de OPEC. 

  De OPEC heeft het idee opgegooid om de huidige productierestricties, die voor een half jaar gelden, nog eens te verlengen met een half jaar. Op de korte termijn lijkt de vraag naar olie nog niet sterk toe te nemen, waardoor het gat tussen vraag en aanbod nog even blijft bestaan. Vanaf de tweede helft van dit jaar wordt verwacht dat de toename van de vraag versnelt. In het laatste scenario is de markt in kwartaal 3 van dit jaar in balans. 

  De Brent Olie prijsindex gaat vanaf volgend jaar ook de prijs van olie uit het Troll veld meenemen. De reden dat dit Noordzee olieveld wordt meegenomen is het feit dat olieproductie in de Noordzee hard aan het afnemen is. De index wordt momenteel berekend op basis van prijzen van olie uit 4 belangrijke velden in de Noordzee, waaronder Brent. Het feit dat de productie terugvalt betekent dat de prijsindex gevoeliger wordt voor specifieke transacties. Hierdoor kan de index makkelijker gemanipuleerd worden. Om dit voor te zijn wordt dus vanaf volgend jaar ook olie uit het Troll veld gerekend tot de index. De olieprijs voor Brent steeg licht. 

  Kolen  

  De kolenprijs is behoorlijk gestegen, ondanks het nodige bearish nieuws. Zo gaf de president van Oekraïne aan de productie van kolen flink te zullen stimuleren. De productie in Colombia is in 2016 naar een absoluut hoogtepunt gestegen van 90.9 miljoen ton. Colombia is een belangrijke aanbieder voor de Europese markt, en productie in het land heeft dan ook veel invloed op de Europese prijzen. 

  De forse stijging van de kolenprijs is het gevolg van een strenge handhaving van de importrestrictie van Noord-Koreaanse kolen door China. De handelsrestrictie was al eerder ingevoerd, maar hier werd tot nog toe laks mee omgegaan waardoor de kolenimport vanuit het communistische land gewoon kon door gaan. China is het geduld steeds meer kwijt met Noord-Korea, dat steeds meer tests blijft doen met kernwapens. China is afhankelijk van Noord-Korea als grootste bron van kolenimport. Die kolen zal nu elders vandaan moeten komen, hetgeen de wereldprijs voor kolen verder opdrijft. Noord-Koreaanse kolen kunnen door wereldwijde sancties nergens heen. 

  Daarnaast heeft de Chinese overheid aangegeven dat ze ouderwetse kolenmijnen willen gaan sluiten en zich meer wil gaan richten op duurzame energie in 2017. Op de korte termijn een bullish effect maar op de lange termijn een bearish effect. 

  Vooruitblik

  De olievoorraden komen deze week op donderdag in plaats van woensdag uit, door de viering van President's Day in de VS. De prijs beweegt al een tijdje binnen een bepaalde bandbreedte, al is de trend de laatste tijd wel licht omhoog. 

 • TTF en Zeebrugge gas

  Korte termijn

  De spot is deze week verder omlaag, met name op basis van het weer. De weersvoorspellingen laten voor de komende periode nog steeds relatief warm weer zien en dat weegt een stuk meer dan alle bullish zaken die op dit moment spelen. Onverwachte outages in Noorwegen, problemen met de Rough storage, het Britse systeem dat short zit, het weegt allemaal niet op tegen de veel lagere vraag door het warme weer. De laatste weersvoorspelling laat nog steeds dit warme weer zien al neemt de onzekerheid wel toe. Maar de voorspellingen blijven zelfs in het meest koude scenario boven het langjarig gemiddelde.

  Lange termijn 

  De lange termijn prijzen bewegen nauwelijks. Er komt weinig richting uit de oliemarkt en er wordt weinig gereageerd op de spotprijzen omdat de korte termijn markt geen extremiteiten laat zien. Het is een markt zonder enige volatiliteit en dat lijkt voorlopig nog wel zo te blijven. De lagere spotmarkt en het aanhoudend warme karakter van de weersvoorspellingen zorgen ervoor dat de ook curve langzaam verder omlaag gaat. Het zijn vooral de frontmaanden die wat harder omlaag gaan. De rest van de curve gaat met de kleine stapjes omlaag waarin het de afgelopen dagen al omlaag ging. We verwachten dat dit nog wel even doorgaat in dit tempo. Gisteren zagen we een onderbreking van deze trend en reageerde de gasprijs sinds lange tijd op de olieprijs en ging wat omhoog. Ook vanmorgen opende de olieprijs wat hoger en verwachten we een lichte stijging van de curve. De bewegingen zijn echter niet heel erg groot en intradag kan de markt zomaar omdraaien.

  Vooruitblik

  De voorkant van de curve beweegt ook nu nog iets omlaag. De weersvoorspellingen lieten gisteren ook nog relatief warm weer zien en zorgden ervoor dat de prijzen intramaand op een laag niveau blijven. De weersvoorspellingen deze ochtend waren iets kouder dan gisteren aan het eind van de voorspelling en kunnen er voor zorgen dat de prijzen wat hoger zullen gaan handelen vanaf nu.

 • Elektriciteit

  Korte termijn  

  Wind en warmer weer zorgen er voor dat de prijzen voor op de spot in Nederland flink lager zijn de afgelopen dagen. We zien dat windproductie een belangrijke drijver is deze week, al komt lang niet alle wind uit Duitsland onze kant op. 

  De prijzen blijven nog aan de lage kant, te meer omdat windproductie boven het langjarig gemiddelde blijft. Lang niet alle wind uit Duitsland redt het om geëxporteerd te worden naar Nederland en Belgie. Er is een duidelijke restrictie waarneembaar op het flow-based model, op basis waarvan de import-export van elektriciteit wordt bepaald. Ondanks dat de Duitse windproductie verder toeneemt tot een niveau van 30 GW is dit niet merkbaar op de Nederlandse markt, waar de prijs stabiel blijft. 

  De temperaturen zijn ook mild voor deze tijd van het jaar. 

  Lange termijn

  Er was een duidelijke stijging te zien op de powermarkt. Zowel de gas- als kolenprijzen bewogen omhoog en deze beweging werd gevolgd door de powerprijzen, die met enige vertraging de afgelopen week de trend naar boven volgden. Er is hierin wel een duidelijk verschil in de mate waarin powerprijzen de gas- en kolenprijzen volgen. 

  De stijging van de kolenprijs wordt opnieuw maar matig gevolgd door de powerprijs. Ook de gasprijs is licht gestegen, dus waarschijnlijk volgt de powerprijs opnieuw vooral de beweging in de gasprijs. Door een tekort aan kolen riskeert Oekraïne een lange periode van tekorten. De elektriciteit zal vanuit buurlanden moeten komen, die zelf al redelijk onder druk staan en voor een deel afhankelijk zijn van import uit Duitsland. Dit kan dus een waterbed effect krijgen dat helemaal door voert naar Nederland. 

  Vooruitblik

  Duitsland en Nederland zijn op een duidelijk lager niveau dan Belgie en Frankrijk en dat blijft voorlopig nog wel even zo. In België wordt de herstart van de Tihange 1, de kerncentrale die nu al maanden uit bedrijf, uitgesteld waardoor er voorlopig weinig kans is op wat verlichting van de druk op de prijzen in België.

 • Dark spread, spark spread

  Met name de spark spread beweegt positief door de verbeterde concurrentiepositie van gascentrales. Toch is het verschil met de dark spread nog erg groot. De kolenprijs is veel sterker gestegen dan de gasprijs en dit zorgt voor een lichte toename van de sparkspread. Toch is het beeld totaal niet te vergelijken met de situatie die we eind vorig jaar zagen. Toen was op een gegeven moment de sparkspread zelfs even iets hoger dan de darkspread.

 • Emissierechten

  De prijzen op de CO2 markt gingen iets omhoog. De markt reageerde totaal niet op het nieuws dat de het Europese parlement instemde met de voorstellen om de markt te gaan hervormen. De enige aanwijsbare prijsdrijver zijn de commodity prijzen. 

 • Disclaimer