Wekelijkse marktinformatie - 20 september 2016

Ontwikkelingen in de energiemarkt zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Een goed inzicht in deze markt is essentieel voor een optimale energie-inkoop. Essent Grootzakelijk houdt u graag wekelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en deelt met u de prognoses van onze experts.

Lees verder bij één van de volgende onderwerpen:

 • Afgelopen week
  Het was een relatief rustige week op de beurzen. Na de grote verliezen van begin vorige week werd het wat rustiger en stabiliseerden de markten. De president van de Europese Commissie gaf vorige week aan het succesvolle Europees investeringsfonds te willen uitbouwen tot een verdubbeling naar 660 miljard euro. Het EIF verstrekt risicokapitaal aan het midden- en kleinbedrijf (MKB), en in het bijzonder aan startende ondernemingen en bedrijven die op technologie zijn gericht.
  De Bank of England heeft uiteindelijk besloten vast te houden aan de huidige strategie en de rentes niet verder omlaag te brengen. De Britse economie heeft nog niet de zware klappen te verduren gehad die aan de vooravond van het Brexit-referendum werden voorspeld. De Duitse economische groei daarentegen lijkt de laatste maanden toch sterk te vertragen. Was de Duitse economie de voorbije jaren de economische motor van de euro zone, nu lijkt het er op dat andere landen deze rol moeten overnemen wil de euro zone als blok blijven groeien.

  Vooruitblik
  De Bank of Japan en de Amerikaanse Fed volgen deze week met rentebesluiten. De aandelenbeurzen zijn wat rustig in aanloop naar bekendmaking over de rentebesluiten. De Bank of Japan komt mogelijkerwijs met een renteverlaging en er wordt zelfs gespeculeerd over verdere verruiming van het opkoopprogramma dat de bank voert ter stimulering van de economie. De kans dat de Fed uiteindelijk besluit tot een renteverhoging is vrij klein, maar mogelijk geeft de bank wel een sterk signaal af dat het voor het einde van het jaar een renteverhoging wil doorvoeren.

 • Euro-USD USD-Euro wisselkoers

  De inflatie in de VS kwam hoger uit dan verwacht. Dit nieuws heeft de meeste impact gehad op de koers van de dollar, die een stuk sterker werd. Er werd voorspeld dat de inflatie uit zou komen op 0.8%, maar dit is 1,1% gebleken.
  Het uitblijven van verdere acties door de Bank of England heeft het vertrouwen in de Britse economie iets geschaad. Hierdoor verzwakte de Britse Pond de afgelopen week weer. De koers van de Britse Pond komt alweer bijna boven het laagste punt sinds 2013 ten opzichte van de euro.

 • Brent oil

  Olie
  De olieprijs is teruggezakt. De markten hebben weinig fiducie in de bijeenkomst van de OPEC van volgende week. Verschillende landen, waaronder Saudi-Arabië en Iran, sturen steeds meer aan op een gezamenlijke strategie tot productiebevriezing. Toch geloven de markten de signalen die deze landen afgeven niet geheel en wordt er van uit gegaan dat de tegengestelde belangen die sommige van deze landen hebben toch zwaarder wegen dan het gezamenlijk belang.
  De OPEC-bijeenkomsten die eerder dit jaar zijn gehouden hebben om diezelfde reden geen resultaat gegeven. Toch is de kans van slagen van dit overleg iets groter, nu meer landen (waaronder Iran) zich lijken te scharen achter een gezamenlijke strategie.
  De olie-export uit Nigeria neemt flink toe. Een aantal olievelden die door de rebellen zijn aangevallen en beschadigd worden inmiddels weer gecontroleerd door de regeringstroepen en er wordt onderhoud gepleegd aan de velden om deze zo snel mogelijk weer online te krijgen.

  Kolen
  De kolenprijs liet juist een tegenovergestelde beweging zien vergeleken met de olieprijs en steeg over de week. Belangrijkste prijsdrijver waren de cijfers uit China die lieten zien dat de kolenproductie in China in de eerste acht maanden van dit jaar met zo'n 10% is afgenomen.

  Vooruitblik
  De OPEC-bijeenkomst staat gepland voor de eerste helft van volgende week. Aangezien er wordt verwacht dat de bijeenkomst niet zal leiden tot een duidelijke strategie, zal de olieprijs niet heel sterk bewegen tenzij men wel tot een overeenkomst komt. In dat geval zou de olieprijs flink kunnen stijgen.
  Morgen komen de cijfers over de olievoorraden uit. De verwachting is dat deze een aanzienlijke toename laten zien. Twee weken geleden vielen de voorraden fors terug omdat door een tropische storm minder olie kon worden ingevoerd in de VS. Nu dit obstakel weg is is de weg vrij voor olietankers om de aanvoer voort te zetten.
  De kolencentrales, in onder meer Duitsland, hebben de afgelopen maanden concurrentie gekregen van gascentrales. Door de lage gas spotprijs waren op sommige momenten gascentrales efficiënter dan kolencentrales. Dit zal naar de winter toe weer omdraaien.

 • TTF en Zeebrugge gas

  Korte termijn
  De spot heeft een forse stijging laten zien in de afgelopen week. Op het moment wordt er nog veel geïnjecteerd in de Bergemeer storage om deze gevuld te krijgen voor de aanstaande winter. De spread tussen de prijzen voor oktober en de maanden daarna wordt wel kleiner. Dit komt door de vooruitzichten van een relatief milde winter waardoor prijzen voor december en de verdere winter dalen. De prijs voor oktober stijgt wat door dat oktober erg laag was geprijsd vanwege het warme vooruitzicht wat enigszins naar beneden is bijgesteld.

  Lange termijn
  Het kabinetsbesluit over de gasproductie staat vast voor de komende vijf jaar. Er is besloten dat de gasproductie voor de komende jaren wordt vastgesteld op 24 miljard kuub per jaar. Wel is er toegevoegd dat er een jaarlijkse review komt om te kijken of deze hoeveelheid aangepast moet worden.
  De bewegingen in de gasprijs van de afgelopen week kwamen voor een groot deel voort uit de beweging van de spot. De stijging van de spot vertaalde zich duidelijk in een stijging van de curve prijzen. De correlatie met olie is juist minder dan de afgelopen maand. Op sommige handelsdagen lieten de gasprijzen en olieprijzen een omgekeerde beweging zien.

  Vooruitblik
  De spotprijs is aanzienlijk gestegen de afgelopen week, en dat terwijl de storages in Europa toch wel vol beginnen te raken en de vraag naar gas nog steeds niet erg hoog is. Het is dus nog even de vraag of deze stijging nog veel verder zal doorzetten de komende week.

 • Elektriciteit

  Korte termijn
  De spotprijzen vielen de afgelopen week zeer hoog uit door het wegvallen van de productie uit de Tihange kerncentrale in Belgie. De centrale komt pas in december terug van ongepland onderhoud. Dit zorgde voor druk op de Belgische powerprijzen en extra export van Nederland naar Belgie. Op de warme zomerdagen aan het begin van de week was er door het airco-effect hoge vraag wat de prijzen voor die dagen extra hoog deed uitkomen.

  Lange termijn
  De prijzen stijgen sneller in Belgie dan in Nederland. Het scenario dat zich vorig jaar voltrok met het wegvallen van een paar kerncentrales in Belgie is nog vers in het geheugen. Nu de Tihange 1 centrale in ongepland onderhoud is genomen is het Belgische systeem een stuk gevoeliger voor schokken de komende maanden. Vorig jaar hebben we gezien dat de situatie kan leiden tot extra hoge prijzen.
  De stijging van gas- en kolenprijzen zorgde de afgelopen week voor stijgende powerprijzen.

  Vooruitblik
  De Tihange centrale blijft de komende maanden offline en zorgt voor druk op het Belgische systeem. De kolencentrales in Nederland draaien inmiddels weer op volle toeren. Bij ongepland onderhoud aan meer centrales kunnen prijzen de komende tijd hoger uitvallen. De dagen worden snel korter en de temperaturen gaan wat zakken. De vraag zal nog niet meteen zo hoog pieken als tijdens de hete dagen van vorige week, maar over de gehele week genomen neemt de vraag wel weer toe door de kortere dagen.
  De prijzen op de curve kunnen in principe beide kanten op, afhankelijk van wat gas- en kolenprijzen de komende tijd gaan doen.

 • Dark spread, spark spread

  De spreads bewegen sideways, met een lichte daling in de spark spread. De dark spread profiteert nog altijd van de lage CO2 prijs. Met de stijging in de spotprijs voor gas komen gascentrales weer lastiger uit en kunnen de meeste centrales niet meer verdienen op baseload.

 • Emissierechten

  Er zijn stukken gelekt over het voorstel vanuit het Europees parlement over de laatste aanpassingen aan het ETS emissiehandelssysteem. De gelekte stukken laten zien dat de nieuwe voorstellen verder gaan dan wat de Europese commissie voor ogen had met de aanpassingen, hetgeen er voor zorgt dat over tijd beduidend minder CO2 rechten beschikbaar zijn. Dit heeft direct de CO2 prijs doen stijgen.

 • Disclaimer