Wekelijkse marktinformatie - 20 december 2016

Ontwikkelingen in de energiemarkt zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Een goed inzicht in deze markt is essentieel voor een optimale energie-inkoop. Essent Grootzakelijk houdt u graag wekelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en deelt met u de prognoses van onze experts.

Lees verder bij één van de volgende onderwerpen:

 • Afgelopen week
  De Amerikaanse Fed heeft de rente verhoogd van 0.5% tot 0,75%. Daarnaast werden signalen afgegeven door beleidsmakers van de centrale bank dat in 2017 verdere renteverhogingen zullen volgen. President Trump zal een beleid voeren waarbij de overheidsinvesteringen aan onder meer infrastructuur flink zullen toenemen waardoor de inflatie zal toenemen, hetgeen een renteverhoging rechtvaardigt.

  Het aankomende beleid van President Trump zal zich voornamelijk zal daarnaast ook voornamelijk richten op de Amerikaanse economie. Het effect hiervan is dat geld uit opkomende economieën zoals in Azië en Zuid-Amerika gezogen zal worden. Dit zorgde voor een negatieve stemming op de Aziatische beurzen. Europa lift wel mee op de stemming van de Amerikaanse beurzen. Financiële instellingen zullen waarschijnlijk voordeel behalen bij het beleid van Trump. Hierdoor laten deze stijgende koersen zien en dit trekt de gehele beurs mee omhoog.

  De Bank of England heeft zoals verwacht de rente op een gelijk niveau gehouden. Deze zomer is de rente al een keer verlaagt om de eerste klappen met betrekking tot Brexit op te vangen. Verdere verlaging is tot nog toe onnodig gebleken. De Britse economie is nog altijd groeiende en de initiële schok is geweest. Verdere gevolgen van Brexit zullen pas vanaf volgend jaar meer duidelijk worden als de onderhandelingen starten.

  Vooruitblik
  De komende week zal een rustige worden met de kerstperiode in zicht. Er worden morgen nog inschattingen gepubliceerd over de groei van de Amerikaanse economie. Vanaf volgende week zijn veel handelaars met vakantie en zal het dan ook rustig zijn op de markten. Wel blijven de laatste weken van het presidentschap van Obama interessante tijden. De president probeert nog veel beleid op te tuigen voor het stokje wordt over gegeven.

 • Euro-USD USD-Euro wisselkoers

  Het besluit van de Fed om de rente te verhogen heeft een positief effect op de dollar. De koers met de euro is de voorbije week op een sterkste punt uitgekomen sinds 2003. Een sterkere dollar is goed voor Europese export, maar betekent tegelijk dat import vanuit Amerika en inkoop van veel grondstoffen (waaronder olie) duurder worden.

  De koers met de Britse pond is vrij stabiel gebleven. De valuta heeft evenals de euro te leiden onder groeiende onzekerheid over stabiliteit in Europa.

 • Brent oil

  Olie
  De olievoorraden zijn vorige week afgenomen met ruim 2,5 miljoen vaten. Het was voor het eerst In weken dat dit weer een belangrijke prijsdrijver is. Hiervoor domineerde OPEC al het olienieuws. De olieprijs is over de week genomen vrij gelijk gebleven. Juist de verwachtingen over de olievoorraden zorgde voor de nodige schommelingen. Analisten verwachtten op voorhand een afname, maar het API publiceerde juist de dag tevoren een verwachting van een fikse toename. Dit zorgde die dagen voor de nodige schommelingen in de olieprijs.

  Ondertussen blijft de OPEC meer produceren. In november werden er 160.000 vaten per dag meer geproduceerd dan in oktober. Er is dan ook een steeds grotere stap te gaan naar volgende maand, wanneer de afgesproken productielimieten gaan gelden. Kuweit bereidt grotere productievermindering voor dan het in de overeenkomst met OPEC heeft afgesproken. Dit nieuws had een bullish effect op de prijs. Tegelijkertijd heropent Libië twee oliepijpleidingen. De flows van deze leidingen zijn nog niet op hoog niveau, maar het biedt het land mogelijkheden om meer te exporteren. Dit had juist een prijsdrukkend effect.

  De vraag naar diesel zal de komende jaren sterk teruglopen. Het dieselschandaal in Europa heeft ervoor gezorgd dat er veel minder personenauto's worden verkocht die draaien op diesel. De industrie is niet bezorgd over deze ontwikkeling. De transportsector, ter land en ter zee, is nog altijd hevig afhankelijk van diesel.

  Kolen
  De Chinese overheid heeft cijfers gepubliceerd over de kolenproductie in november. Deze is hoger dan in de voorgaande twee maanden, wat gezien kan worden als een bearish drijver. Echter het is duidelijk lager dan de productie van november 2015 en 2014, wat opgevat kan worden als een bullish signaal. De markten vinden het lastig in te schatten, wat grote volatiliteit tot gevolgen heeft.

  Ondanks een plotselinge keldering van transportkosten voor vrachtschepen is de kolenprijs verder gaan stijgen de afgelopen week. De stijgende lijn van de week er voor zet door ondanks het plan van het Europees Parlement om CO2 gebruik sneller terug te dringen door te sleutelen aan het ETS systeem. De druk komt met name weer uit China, waar in november voor meer dan 1.5GW aan nieuwe kolencentrales is geïnstalleerd, hetgeen de vraag doet toenemen.

  De Amerikaanse regering heeft de regelgeving sterk aangescherpt rond het beschermen van natuur in de nabijheid van kolenmijnen. Kolen is al jaren sterk op z'n retour in de VS en de prijs van kolen is door de grote hoeveelheden schaliegas in het land zeer laag. De prijsstijging van Amerikaanse kolen heeft dan ook geen direct effect op de Europese kolenprijs.

  Vooruitblik
  De oliehandel begint terug te lopen nu handelaren hun posities klein houden in aanloop naar de kerst. Tot aan het nieuwe jaar worden geen duidelijke fundamentele prijsdrijvers meer verwacht. Verschillende handelskantoren sluiten voor kerst en nieuwjaar. De handel zal dan nog verder teruglopen.

 • TTF en Zeebrugge gas

  Korte termijn
  De spotmarkten waren aanzienlijk omhoog de afgelopen week. Kouder weer en de onverwachte outage van de Bergermeerstorage zorgden hiervoor. Het is niet veel kouder dan vorige week, maar wel onder het langjarig gemiddelde. Dit zorgt ervoor dat de vraag toch flink hoger is. Onder andere door de beperkingen van de Bergermeerstorage komt het systeem af en toe short te zitten en dat zorgt voor hogere prijzen op de sportmarkten en de korte termijn.

  Lange termijn
  De correlatie tussen gas en power begint weer wat sterker te worden. Onder invloed van de eerdere problemen met storages liepen de gasprijzen de afgelopen dagen wat op maar gisteren zorgde een bearish olieprijs voor een daling op de gasmarkt.

  Flinke druk uit de spotmarkt zorgden ervoor dat de prijzen op de curve omhoog gingen. Het leek er ook sterk op dat handelaren achter elkaar aanliepen en hun shortposities wilden sluiten.

  Vooruitblik
  De huidige situatie op de spotmarkten houdt nog aan tot halverwege deze week. Het wordt duidelijk warmer na morgen. Samen met de afnemende vraag richting kerstdagen en de periode tussen kerstmis en oud- en nieuwjaar zorgen voor een dalende prijs op de korte termijnmarkt. De prijzen zullen hierdoor de komende tijd onder druk staan om te dalen.

  De druk op de gasmarkt zorgde ervoor dat er de afgelopen dagen nog flink omhoog gekocht werd en dat de markt iets overbought leek in aanloop naar de kerstperiode.

 • Elektriciteit

  Korte termijn
  De temperaturen liggen iets boven het langjarig gemiddelde en zorgt dus nauwelijks voor beweging. De reden waarom de prijzen op de korte termijn nog zo hoog zijn is het gebrek aan wind. Dit in combinatie met de krappe markt in België en vooral Frankrijk zorgt ervoor dat de prijzen vooralsnog niet omlaag komen en de komende dagen ook niet direct omlaag worden verwacht.

  De spotprijs in Nederland was vorige week duidelijk hoger door het plotseling uitvallen van de Maasvlakte 3 centrale (1 GW). De centrale kwam richting het weekend weer terug online, waardoor de prijs weer zakte. Het koudere weer in het weekend en het begin van deze week zorgde, in combinatie met het uitblijven van windkracht, voor relatief hoge prijzen.

  Lange termijn
  Het besluit van het Europees Parlement (zie onder emissies) heeft een duidelijk effect op de powerprijzen. Deze stijgen veel forser dan commodityprijzen van gas en CO2. De stijging in kolenprijzen zorgde daarbij ook voor de stijging in power. Dit was vooral aan het eind van vorige week duidelijk merkbaar.

  Deze week zijn powerprijzen zeer stabiel na een volatiele periode met veel prijsschommelingen. De gas- en kolenprijzen daalden beiden zeer licht en deze beweging werd ook gevolgd door powerprijzen die lichtjes daalden.

  Vooruitblik

  De temperatuur is nog wat laag op het moment hetgeen de prijzen in met name Belgie nog hoog houden. Nederlandse prijzen zijn ook nog wat hoger dan we de rest van de week zullen zien al heeft de toename aan windopwekking al voor een daling gezorgd. Deze toename gaan we naar het weekend toe blijven zien. De windopwekking zal in het kerstweekend op een hoogtepunt zijn. We zien hierdoor in Duitsland al negatieve prijzen voor het weekend.

  Ook op de powermarkten zal het rustig zijn tijdens de kerstperiode. Mogelijk zullen handelaren hun longposities nog iets willen afbouwen.

 • Dark spread, spark spread

  De dark spread en spark spread zijn dan ook een stuk hoger uitgekomen. Met name de gascentrales profiteren nu de spark spread voor baseload weer duidelijk boven de €0 uitkomt. Dit heeft alles te maken met de sterke stijging van poweprijzen, gestuwd door kolenprijzen en de politieke ontwikkelingen in Brussel, terwijl gasprijzen stabiel blijven.

 • Emissierechten

  Het Europees Parlement heeft een amendement aangenomen waarmee wordt beoogd dat het ETS systeem sterker wordt hervormd dan de Commissie voor ogen had. Over de komende jaren zullen er als het aan het parlement ligt meer certificaten uit de markt worden genomen dan in het plan van de commissie was opgenomen. Ondanks de voorgenomen acties om de prijs van CO2 te stimuleren daalde de CO2 prijs initieel.

  Aan het begin van deze week was er dan alsnog de verwachtte prijsstijging. De Duitse veiling van gisteren ging nog tegen een lagere prijs van €4.95 per ton. Er is dan ook geen duidelijk prijsdrijver aan te wijzen, behalve dat dit een reactie is op de aanpassingen aan het ETS systeem zoals ze vorige week zijn aangekondigd. Gisteren zaten de EU ministers samen om dit voorstel te bespreken, maar hebben hier verder geen uitspraken over gedaan.

 • Disclaimer