Wekelijkse marktinformatie - 21 maart 2017

Ontwikkelingen in de energiemarkt zijn bepalend voor de prijs die u voor energie betaalt. Een goed inzicht in deze markt is essentieel voor een optimale energie-inkoop. Essent Grootzakelijk houdt u graag wekelijks op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en deelt met u de prognoses van onze experts.

Lees verder bij één van de volgende onderwerpen:

 • VVD wint verkiezingen

  Afgelopen week

  De VVD heeft de verkiezingen gewonnen en de kans is groot dat de partij opnieuw gaat regeren. Alhoewel de partij op zoek moet gaan naar andere coalitiepartners, aangezien de PvdA flink heeft verloren, is de verwachting dat het energiebeleid zoals we onder het afgelopen kabinet hebben gezien als blauwdruk gaat fungeren bij de formatie van een nieuw kabinet.

  De Fed heeft de rente zoals verwacht doen stijgen van 0.75% naar 1%. De toelichting die daarbij werd gegeven gaf minder prijs over volgende rentestijgingen dan men had gehoopt en de vooruitzichten hierover zijn dan ook bijgesteld. Ook vanuit de ECB komen steeds meer geluiden op dat er een rentestijging gaat aankomen voordat het opkoopprogramma op 1 juli afloopt. Het zorgt ervoor dat de financieringskosten voor onder meer Duitse en Italiaanse overheden meteen hoger staan.

  Vooruitblik:

  De Britse premier May zal volgende week woensdag met Artikel 50 de onderhandelingen over Brexit formeel initieren. De verwachting is dat de Britten een zeer zware onderhandeling staat te wachten.

 • Euro-USD USD-Euro wisselkoers

  Dollar zwakker

  De dollar staat onder druk doordat de vooruitzichten voor verdere rentestijgingen zijn verzwakt. Hierdoor daalde de dollar in waarde ten opzichte van de verschillende valuta. De euro is daarentegen gesterkt door het pro-Europese verkiezingsresultaat in Nederland.

  De Britse Pond steeg in het eerste deel van de afgelopen 1.05 week vrij aanzienlijk. Deze waardestijging werd later in de week vrijwel teniet gedaan. Markten reageerden eerst 1.04 positief op het feit dat de onderhandelingen met de EU over Brexit door kunnen gaan, maar dit optimisme maakte al snel plaats voor de realisatie dat Groot-Brittannië een lastige onderhandeling in zal gaan.

 • Brent oil

  Olie daalt fors in waarde

  Olie

  De olieprijs is de afgelopen week licht gecorrigeerd na de val van de prijs in de week ervoor. De olievoorraden zijn afgenomen, al is het met een klein aantal van zo'n 200.000 vaten. Het is een heel andere ontwikkeling dan we de week er voor zagen. Toen namen de voorraden toe met meer dan 8 miljoen vaten. Voor afgelopen week werd een toename verwacht van 3 miljoen vaten. Het Internationaal Energieagentschap verwacht dat de markt nog dit halfjaar draait van een overschot in een tekort en de voorraden wereldwijd zullen gaan afnemen.

  De Saoedische minister van energie heeft bekend gemaakt dat oliekartel OPEC sterke bereidheid heeft getoond om het huidige akkoord, met als doel het huidige overaanbod door productiebeperkingen terug te dringen, in mei te verlengen. Er zijn ook een aantal niet OPEC landen, waaronder Rusland, die meedoen aan deze deal. Deze landen hebben 64 procent van de beloofde productieverlaging geleverd. Rusland heeft aangegeven eind april 100 procent van deze verlaging te leveren en dan dus volledig te voldoen aan het gesloten akkoord.

  Kolen

  De kolenprijs steeg kortstondig vorige week, om vervolgens te gaan dalen. China, wereldwijd de grootste verbruiker van kolen, heeft bekend gemaakt de kwaliteit van geïmporteerde kolen strenger te gaan controleren. Niet alleen in verband met de zorgen over de hoeveelheid smog die vrijkomt bij de verbranding van deze kolen maar vooral ook om de en oneerlijke concurrentie tegen te gaan. Dit bullish nieuws werd overstemd door bearish nieuws uit India vorige week. 

  De grootste kolenproducent ter wereld, Coal India Ltd (CIL), heeft de doelstelling voor dit boekjaar waarschijnlijk niet gehaald. De productie komt waarschijnlijk rond de 570 miljoen ton uit, 30 miljoen ton minder dan voorspeld. De toename over de afgelopen jaren is indrukwekkend, waar in 2012 nog 450 miljoen ton aan kolen werd gewonnen, is deze toegenomen met 120 miljoen ton. De Indiase markt ziet ook een afname van kolen import uit Australië en Indonesië. India produceert meer dan de eigen vraag wat het gevolg is van het annuleren van nieuwe centrales.

  Naast het nieuws uit India was ook het nieuws begin deze week uit de VS een belangrijke prijsdrijver. In de VS worden opnieuw twee kolencentrales gesloten. De beslissing is puur een economische. In de VS hebben kolencentrales een lastige positie door de lage gasprijs in het land. Hierdoor zijn kolencentrales veelal niet rendabel. De VS is steeds meer een belangrijke exporteur van kolen naar West-Europa. De productie blijft vooralsnog wel op niveau en de verwachting is dat dit onder president Trump ook niet snel verandert.

  Vooruitblik

  Bij de volgende OPEC bijeenkomst, eind mei, zal een formele afspraak over verlenging van de OPEC-deal moeten worden gemaakt. De verwachting is dat het circus rond dit item in de maand naar de bijeenkomst toe weer langzaam op gang zal komen. De volatiliteit van de olieprijs kan dan verder toenemen.


 • TTF en Zeebrugge gas

  Spot en olie drukken gascurve opnieuw naar beneden

  Korte termijn

  De week was overwegend bearish. Dit werd gedreven door de hoge temperaturen voor de tijd van het jaar, hierdoor bleef de vraag naar gas achter op het langjarig gemiddelde. Gevolg hiervan is dat niet alleen de spotprijzen flink daalden maar ook de balance of month fors onderuit ging. De Day ahead prijs kwam zelfs onder de zomerprijs uit met als gevolg dat er al behoorlijk in storages wordt geïnjecteerd

  Enige bullish news afgelopen week was de verlaging van de gasflow vanuit Noorwegen, de Britse en Nederlandse markt kregen hierdoor minder gas geleverd. Dit zorgde voor een korte opleving van de gasprijs om vervolgens snel weer verder te dalen.

  Lange termijn

  De lange termijn gas contracten zijn deze week in waarde gedaald. Dit in navolging van de korte termijn contracten, de neerwaartse prijsbeweging van de spot prijs en balance of month werkt door verder op in de curve. In het begin van de week volgde de olieprijs de gasprijs nauwgezet, veelal zorgde een dalende olieprijs dus ook voor neerwaartse druk op de gascurve. Aan het einde van de week zag je echter dat ondanks de lage spot in combinatie met de lagere olieprijs de gasprijzen bleven hangen. Net als op de korte termijn was het sluiten of verkleinen van partijen van hun shortposities de onderliggende reden.

  Gazprom maakt bekend dat de export naar Europa in de eerste drie maanden van dit jaar is toegenomen met zo'n 18%. Het is noch bearish, noch bullish nieuws. Aan de ene kant laat het zien dat Europa grotere flows uit Rusland kan ontvangen, aan de andere kant is het een signaal dat Europa steeds meer afhankelijk kan gaan worden van datzelfde Rusland.

  Vooruitblik

  De komende week blijft de temperatuur boven het langjarig gemiddelde met als gevolg dat de vraag naar gas ook deze week weer onder druk staat.

 • Elektriciteit

  Lenteweer zorgt voor prijsdalingen

  Korte termijn

  De afgelopen week zagen we de APX lager uitkomen dan verwacht. De verminderde capaciteit aan kolencentrales en de stakingen in Frankrijk hebben nauwelijks effect gehad op de prijzen. Te meer de lage spot gasprijs kan worden aangewezen als een reden voor deze trend. De windproductie was behoorlijk hoog en daardoor zagen we dit weekend dan ook lage prijzen.

  Deze week blijft de load opnieuw achter op het langjarig gemiddelde maar ligt wel wat hoger dan vorige week. Deze week zien we dat windproductie achterblijft en dat solar iets toeneemt, de afname van wind heeft echter meer impact dan de toename van zon wat dus een bullish effect geeft.

  Lange termijn

  De powerprijzen volgden de daling in gas- en kolenprijzen. Een studie laat zien dat de verhandelde volumes in power op de exchange terugvalt na een recordjaar 2016. Het aantal transacties in 2017 dusver ligt een stuk lager dan 40 over het gemiddelde van vorig jaar.

  Vooruitblik

  De stijging van vandaag was nog redelijk bescheiden. De rest van deze week zal iets hogere prijzen laten zien. De windproductie in Duitsland, Nederland en Belgie valt collectief sterk terug. Daarnaast dalen de temperaturen, hetgeen de prijzen verder onder druk zet.

 • Dark spread, spark spread

  Geen veranderingen

  De verhoudingen van de dark en spark spreads zijn niet noemenswaardig veranderd.

 • Emissierechten

  Klimaat op de agenda voor later dit jaar

  De prijs van CO2 is de afgelopen week verder gedaald. Bondskanselier Merkel heeft uitgesproken dat de klimaatdoelen direct na de Duitse verkiezingen in september moeten worden gesteld. Duitsland heeft zich gecommitteerd aan een reductie van CO2 uitstoot van 80 tot 95 procent in 2050 ten opzicht van 1990 (Global Climate Treaty 2015), maar geeft tegelijk aan dat er een groot verschil zit tussen 80 procent en 95 procent reductie. In Nederland en Frankrijk vinden soortgelijke discussies plaats.

  Afgelopen weekend was er weer een G20 top. Deze top in Duitsland is geëindigd zonder dat er een akkoord is gesloten over het belangrijke onderwerp; klimaatverandering. De nieuwe regering van de Verenigde Staten, onder leiding van Donald Trump, verhinderen dit. De CO2 prijs daalde aan het begin van deze week tot net onder de €5. Een veiling aan het begin van de dag gaf een prijs van €5.05, hetgeen al duidelijk lager lag dan de marktprijs op dat moment. Nadat de marktprijs naar dit niveau corrigeerde zette de daling door op basis van daling van de verschillende commodity prijzen.

 • Disclaimer