Factuurinformatie

Als klant ontvangt u van Essent twee soorten facturen: een maandelijkse termijnbedrag en een eind- of jaarafrekening. Op deze pagina vindt u meer informatie over de verschillende facturen.

 • Het termijnbedrag dat u per maand betaalt is gebaseerd op een periodeverbruik (jaarverbruik elektriciteit), graaddagen (gas), prijs, vastrecht, REB en BTW. De totale kosten hiervan delen we door twaalf (of door een ander aantal) termijnen. Dit is afhankelijk van uw opnamemoment bepaald door uw netbeheerder.

  Aan het einde van een verbruiksjaar ontvangt u de jaarafrekening. Daarop ziet u hoeveel energie u werkelijk heeft verbruikt en welk bedrag u terugkrijgt of moet bijbetalen. Ook vindt u hier het nieuwe termijnbedrag voor het komende verbruiksjaar.

   

  Termijnbedrag wijzigen
  Verwacht u het komende verbruiksjaar meer energie te verbruiken dan is doorgegeven, dan is het handig om het termijnbedrag te verhogen. Zo verkleint u de kans dat u bij de jaarafrekening moet bijbetalen.

  Verwacht u de komende jaren minder energie te gaan gebruiken, dan is het mogelijk om het termijnbedrag te verlagen. U kunt uw termijnbedrag één keer per jaar met maximaal 10% verlagen, na ontvangst van uw jaarafrekening.

 • De eind- of jaarafrekening is een factuur waarop het verschil tussen het totaal van de termijnota’s wordt verrekend met het werkelijk verbruik dat de elektriciteits- of gasmeter aangeeft en de vaste kosten.

  De eerste jaarafrekening krijgt u voor de periode vanaf het moment dat u klant bent geworden bij Essent tot het moment van de jaarlijkse meteropname.

  Een voorbeeld
  U bent klant geworden bij Essent met ingang van 01.01.2010 en de jaarlijkse meterstandopname is in mei. De eerste jaarafrekening is over de periode januari tot en met mei. De volgende afrekening gaat over de periode mei tot en met mei in het daaropvolgende jaar.

  De boekjaren van Essent lopen van 1 januari tot en met 31 december. Daardoor kan het voorkomen dat wij bij u een meterstand opvragen per 31 december, zodat wij het juiste verbruik kunnen afrekenen per jaar. Op het moment dat u geen meterstand door geeft, kan deze geschat worden.

 • Wijziging bankrekeningnummer Essent

  Royal Bank of Schotland beëindigt haar activiteiten in Nederland. Essent vraagt haar klanten met een zakelijk contract bij Essent Energie Verkoop Nederland B.V. vanaf 20 oktober 2016 het nieuwe ABN Amro bankrekeningnummer te gebruiken: NL19ABNA0573066809.

Veelgestelde vragen