Clustering van aansluitingen

Op de levering van aardgas en elektriciteit via een aansluiting aan de verbruiker wordt energiebelasting. Het gaat hierbij om een aansluiting van een onroerende zaak in Nederland op een Nederlands distributienet. Eigendommen die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die - gezien de omstandigheden - bij elkaar horen, vormen een eenheid. Dit heet de zogenoemde complexbepaling. Fysieke criteria geven hierbij de doorslag. Het gaat dan bijvoorbeeld om een woning met schuur en tuin, of een fabriekscomplex met een kantoorgebouw, fabrieksruimte en een opslagterrein.

In beginsel zal het verbruik van de verschillende aansluitingen afzonderlijk worden belast en daarmee door de tariefstaffels (zie Veel gestelde vragen: Hoe wordt energiebelasting berekend?) lopen. Dat betekent dat voor iedere aansluiting het verbruik iedere keer 'door de eerste tariefstaffel moet' en dus tegen het hoogste energiebelastingtarief wordt afgerekend. Wanneer echter de verschillende aansluitingen naar omstandigheden bij elkaar horen en een eenheid vormen, gaat het gecombineerde verbruik van die aansluitingen door de tariefstaffels en zal het verbruik eerder in een volgende (lees: lagere) tariefstaffel worden belast.

Voor de toepassing van de complexbepaling kan in beginsel worden uitgegaan van de voor die onroerende zaak door de gemeente afgegeven WOZ beschikking.

Indien u van mening bent dat meerdere aansluiting tot één WOZ object behoren, dient u dit aan Essent mee te delen en Essent een afschrift van de (recente) betreffende WOZ beschikking te overhandigen.