Contract essent zakelijk

 

 

Alles over energiebelasting

Wat is energiebelasting en waarom moet u dit eigenlijk betalen? En welke regelingen zijn er beschikbaar? Op deze pagina vindt u alles over energiebelasting. 

 

 

Wat is energiebelasting?

Energiebelasting is een heffing over het verbruik van energie (aardgas en elektriciteit). De hoogte van de energiebelasting wordt jaarlijks door de overheid vastgesteld. De hoogte van deze energiebelasting is voor iedere energieleverancier gelijk. De overheid wil met deze belasting de CO2-uitstoot verminderen en het verbruik van energie terugdringen.

Energiebelasting 2021

Jaarlijks past de overheid de tarieven aan. Op deze pagina staan de tarieven per 1 januari 2021.  Welke info hebben we van u nodig?

  Omdat Essent namens u afdracht aan de belastingdienst moet doen, hebben we enkele gegevens van u nodig. Zo vragen we u of uw pand een verblijfsfunctie heeft. Met een verblijfsfunctie heeft u recht op heffingskorting op de energiebelasting op elektriciteit. Geef ook aan ons door of u blokverwarming heeft. Met blokverwarming heft de belastingdienst via Essent een vast tarief over het totale verbruik.

  Clustering WOZ-object

  Daarnaast bent u wettelijk verplicht twee of meer aansluitingen die - naar omstandigheden - tot één WOZ object behoren te clusteren. Hierbij geldt de eis dat deze onder één gebruiker, één eigenaar en binnen één gemeente vallen. De producten gas en elektra kunnen niet met elkaar geclusterd worden. Het voordeel voor u is dat het totale volume van alle aansluitingen in het cluster eenmalig de energiebelastingzones doorloopt. Hierdoor komt het volume sneller in de volgende zone.    

  Energiebelasting en verblijfsfunctie

  Naast de kosten voor uw energieverbruik, brengen we u ook energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie (ODE) in rekening. Dat doen we namens de Belastingdienst.

  De energiebelasting bestaat uit twee delen:

  • Het bedrag dat u aan energiebelasting betaalt voor elektriciteit en/of gas;
  • En eventueel een vermindering voor elektriciteitsaansluitingen met een verblijfsfunctie. 

  Zo’n vermindering krijgt u alleen als het onroerende object waarvoor u elektriciteit afneemt een zogeheten ‘verblijfsfunctie’ heeft.

  Energiebelasting en blokverwarming

  Voor de juiste berekening van de energiebelasting is het belangrijk dat we weten of uw gasaansluiting wordt gebruikt voor ‘installatie van blokverwarming’. Met blokverwarming heft de belastingdienst via Essent een vast tarief over het totale verbruik.

  Energiebelasting 2021

  De tarieven voor de energiebelasting worden jaarlijks aan het begin van het jaar door de overheid vastgesteld. Onderstaand overzicht toont de tarieven per 1 januari 2021, exclusief btw.

  Zone Aardgas EB ODE
  1 0 – 170.000 m3 0,34856 0,0851 €/m3
  2 170.001 – 1.000.000 m3 0,06547 0,0235 €/m3
  3 1.000.001 – 10.000.000 m3 0,02386 0,0232 €/m3
  4 > 10.000.000 m3 0,01281 0,0232 €/m3


  Zone Aardgas voor verwarming
  tuinbouwproducten
  EB ODE
  1 0 – 170.000 m3 0,05597 0,0137 €/m3
  2 170.001 – 1.000.000 m3 0,02471 0,0089 €/m3
  3 1.000.001 – 10.000.000 m3 0,02386 0,0232 €/m3
  4 > 10.000.000 m3 0,01281 0,0232 €/m3


  Zone Aardgas voor blokverwarming EB ODE
  1 Ongeacht verbruik 0,34856 0,0851 €/m3


  Zone Elektriciteit EB ODE
  1 0 – 10.000 kWh 0,09428 0,0300 €/kWh
  2 10.001 – 50.000 kWh 0,05164 0,0411 €/kWh
  3 50.001 – 10.000.000 kWh 0,01375 0,0225 €/kWh
  4 > 10.000.000 niet-zakelijk kWh 0,00113 0,0004 €/kWh
  4 > 10.000.000 zakelijk kWh 0,00056 0,0004 €/kWh

  Bijzondere situaties

  Als afnemer bent u verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste situatie voor de energiebelasting. Als een bijzondere situatie van toepassing is, dient u dit in principe jaarlijks voorafgaand aan de eerste maand van het jaar of periode waarin de regeling van toepassing is aan uw leverancier te verklaren. 

  Hieronder leest u welke bijzondere situaties er zijn en wanneer deze voor u gelden.

  Heffingskorting  
  Voor wie? Klanten die een elektriciteitsaansluiting hebben waarvoor een verblijfsfunctie geldt en waar er ook daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt. Denk aan een woning, fabriek of kantoor. Op elektriciteitsaansluitingen zonder verblijfsfunctie is vermindering energiebelasting niet van toepassing. U moet dan denken aan: garageboxen, volkstuintjes, informatieborden of aanlegsteigers. Voor meer informatie download onderstaand document (pdf)*.
  Welk product? Elektriciteit
  Voordeel klant? Klant krijgt over een periode van 12 maanden een vast bedrag per elektriciteitsaansluiting in mindering gebracht. De vermindering bedraagt per 1 januari 2021 € 461,62 (exclusief btw) per verbruiksperiode van 12 maanden. Is de verbruiksperiode korter of langer dan 12 maanden, dan verrekenen we de vermindering energiebelasting. Voor objecten zonder verblijfsfunctie geldt geen vermindering energiebelasting.
  Verdere eisen? Vermindering energiebelasting geldt als er daadwerkelijk elektriciteit wordt verbruikt op de aansluiting met verblijfsfunctie.
  Verklaring? Toelichting en voorbeelden Verblijfsfunctie
  Toepassing? Per ingang van het contract toe te passen.
  Clustering van aansluitingen  
  Voor wie? Wettelijke verplichting voor twee of meer aansluitingen die - naar omstandigheden - tot één WOZ object behoren. Hierbij geldt de eis dat deze onder één gebruiker, één eigenaar en binnen één gemeente vallen. De producten gas en elektra kunnen niet met elkaar geclusterd worden.
  Welk product? Elektriciteit en gas
  Voordeel klant? Totale volume van alle aansluitingen in het cluster doorloopt eenmalig de energiebelastingzones. Hierdoor komt het volume sneller in de volgende zone.    
  Verdere eisen? Zie:  Overzicht benodigde documentatie bij aanvraag WOZ-clustering In alle gevallen: Samenstelbepaling
  • WOZ-beschikking(en) waaruit eigenaar en gebruiker valt af te leiden (aan te vragen bij de gemeente).
   Indien niets gewijzigd is kan volstaan worden met eerste en de laatste WOZ beschikking over desbetreffende jaren van clustering.
  Let op! Als uit de WOZ-beschikking(-en) niet duidelijk is op te maken dat de aansluitingen waar uw aanvraag betrekking op heeft tot één WOZ-object behoren, zoals het geval is bij verschillende aansluitingsadressen en/of verschillende adrestoevoegingen, dan is een aanvullend document noodzakelijk, namelijk: Complexbepaling (openbare netwerken)
  • Excel en pdf met opgave van de EAN-codes met aanduiding tot welk cluster/stelsel de EAN-codes horen
  Vereniging van Eigenaren (VvE)
  • (bouw)tekening en/of kaart vluchtroute met de aanduiding van het gedeelte van het gebouw waar de aansluitingen zich fysiek bevinden.
  • Splitsingsakte
  • Kadastraal uittreksel
  Toepassing? Essent zal op basis van de aangeleverde informatie (zie ‘Verdere eisen?’) een verzoek indienen bij de Belastingdienst. Clustering kan na goedkeuring van de Belastingdienst per heden of met terugwerkende kracht worden toegepast (tot een maximum van 5 kalenderjaren).
  Tuinders  
  Voor wie? Klanten die aardgas gebruiken voor verwarming ter bevordering van het groeiproces van tuinbouwproducten (zoals in kassen).
  Welk product? Gas
  Voordeel klant? Let op: Belastingplan 2018: hoger btw-tarief voor tuinders
  Sinds 2018 geldt voor de levering en transport van aardgas aan tuinders het reguliere btw-tarief van 21%. Voor de energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie blijft er een lager tarief gelden over de levering van aardgas aan tuinders.
  Verdere eisen? Geen
  Toepassing? Vanaf maand van dagtekening/ondertekening van de verklaring.

  Blokverwarming  
  Voor wie? Klanten die gas gebruiken voor een installatie die meerdere onroerende zaken verwarmt. Deze onroerende zaken hebben dan geen eigen cv-installatie (zoals in flatgebouwen, aanleunwoningen) Meer info
  Welk product? Gas
  Voordeel klant? Geen, klant betaalt het tarief uit de eerste zone over zijn of haar totale verbruik
  Verdere eisen? Geen
  Verklaring? Antwoordformulier blokverwarming
  Toepassing? Per ingang van het contract direct toe te passen
  Toelichting Toelichting blokverwarming