Verplichte energie-audit voor grote bedrijven

November 2015

De energie-audit is een systematische aanpak met als doel informatie te verzamelen over het actuele energieverbruik van een onderneming. De aanpak is bedoeld om mogelijkheden voor kosteneffectieve energiebesparing te signaleren en te meten. Daarnaast brengt men op basis daarvan verslag uit van de resultaten. De Europese richtlijn wil met de energie-audits bewustwording en inzicht in mogelijke energiebesparingsmogelijkheden creëren. Dit moet leiden tot het stimuleren van bedrijven en instellingen om meer maatregelen te treffen voor het besparen van energie.

De audit moet resulteren in een gedetailleerd overzicht van alle bestaande energiestromen binnen de onderneming. Het gaat hier onder andere om het energieverbruik van gebouwen of groepen gebouwen, industriële processen of installaties, met inbegrip van vervoer en warmte. Om een betrouwbaar beeld te geven van het energiegebruik en mogelijke besparingsmaatregelen, moet dit overzicht volgens de normen van de richtlijn proportioneel en voldoende representatief zijn.

De audit kan worden opgesteld door de onderneming zelf of worden uitbesteed aan een externe dienstverlener.

Voor wie?

De vierjaarlijkse energie-audit is verplicht voor grotere ondernemingen. Het betreft bedrijven met meer dan 250 werknemers, een jaaromzet van minstens 50 miljoen euro of een balanstotaal groter dan 43 miljoen euro. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) vindt u meer informatie over de verplichte energie-audit. Aan de hand van een stappenplan kunt bepalen in welke groep uw onderneming valt.

Bron: RVO