Meer subsidie voor duurzame energie 2016

Subsidie voor opwekken duurzame energie
van 3,5 naar 8 miljard euro

November 2015

Energiemarkt

Doelstellingen binnen bereik
De doelstelling van het kabinet om in 2023 16% duurzame energie op te wekken wordt naar verwachting gehaald. Dat laat minister Henk Kamp van Economische Zaken weten. Ook het doel van 14% duurzame energie in 2020 is binnen bereik.

Intensivering
Om de omslag naar een duurzame energievoorziening te versnellen, kondigt Kamp een intensivering van de inzet aan. In 2016 komt er 8 miljard euro subsidie beschikbaar voor de opwek van hernieuwbare energie via de Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)-regeling. Dit was afgelopen jaar nog 3,5 miljard euro.

Burgers en ondernemers die zelf duurzame energie opwekken hebben vanaf volgend jaar de mogelijkheid subsidie aan te vragen voor bijvoorbeeld zonneboilers, biomassaketels en warmtepompen. Hiervoor wordt 70 miljoen euro beschikbaar gesteld. De regeling voor het gezamenlijk lokaal opwekken van duurzame energie wordt in 2016 bovendien verruimd. Deze regeling stelt burgers in staat op lokaal niveau een energiecoöperatie op te richten waarmee ze met gunstige belastingvoorwaarden hun eigen hernieuwbare energie kunnen opwekken. 

Ook de werkgelegenheid in de hernieuwbare energiesector zal de komende jaren toenemen. Het aantal banen zal met 15.000 banen groeien naar totaal 80.000 in 2020.

Bron: www.rijksoverheid.nl