Wisseling van de wacht

Sinds de start van de nieuwsbrief EnergieUpdate, in 2013, was Senior Analyst Maarten Tielen het ‘gezicht’ van deze rubriek. Hij geeft het stokje nu door aan zijn collega’s van het team Wholesale Market binnen de afdeling Retail Energy Management. Deze afdeling verzorgt de inkoop van energie zoals gas,elektriciteiten maar bijvoorbeeld ook  groencertificaten. Wholesale Market signaleert en duidt  actuele ontwikkelingen op de energiemarkt. In deze EnergieUpdate licht Tim Steenbergen, Senior Position Manager van Wholesale Market een aantal ontwikkelingen toe.

Energieprijzen blijven onverminderd laag

November 2015

Energiemarkt

De energieprijzen blijven dalen, voorziet Tim Steenbergen. “De olieprijs is gedurende het jaar flink gedaald, waarna hij sinds eind augustus stabiel op een laag niveau ligt van rond de 50 dollar per vat. Wereldwijd is er sprake van een flink overaanbod.” Ondertussen blijven de OPEC-landen – die voor een groot deel afhankelijk zijn van de olieproductie – maar produceren; ze lijden nog geen verlies op de productie zelf. De olieprijs kan zelfs nog verder omlaag, voorziet Wholesale Market. In 2016 gaat ook Iran olie produceren. Bovendien ligt het niet in de lijn der verwachting dat de vraag naar olie sterk gaat stijgen.

Lage kolenprijs

Aangezien de prijzen van olie en gas sterk met elkaar samenhangen, blijft ook de gasprijs stabiel op een laag niveau liggen. Ondertussen breekt de prijs van kolen record na record, constateert Tim. “De kolenprijs staat momenteel op het laagste punt in jaren. Opvallend genoeg heeft dat vooral te maken met het feit dat grote landen als China en India steeds meer overstappen op andere, schonere energiebronnen.” Hierdoor is er wereldwijd een kolenoverschot ontstaan en hebben in Europa veel kolencentrales weer de voorkeur gekregen boven gasgestookte centrales. Dat leidt tot een gunstige kostenbatenverhouding voor kolen en een lagere prijs voor elektriciteit.

De verwachting is dat de stroomprijs verder gaat dalen door de dalende kolen- en gasprijzen en door de verdere investeringen in verbindingen tussen Nederland en Duitsland, verwacht Wholesale Market. Men ziet nu al dat de prijs per megawattuur voor 2017 zo’n 1,5 euro lager ligt dan de prijs voor 2016.

Oekraïne sluit contract

Uiteraard speelt ook het weer een rol bij de totstandkoming van de energieprijs. Nederland ken een relatief warme herfst, constateert Tim. “De gasprijs blijft daardoor aanzienlijk achter in vergelijking met dezelfde periode in andere jaren.” Verder hebben Noorwegen en andere landen hun onderhoud aan het gasnet inmiddels afgerond, waardoor er aan de aanbodkant momenteel geen enkele belemmering is. Uiteraard werkt dit door in de verwachte gasprijzen voor komend jaar.

Ook internationale ontwikkelingen zijn van invloed op de prijs. Was de verwachting eerder nog dat de situatie in Oekraïne (dat lange tijd nog geen gas had ingekocht voor het 4e kwartaal) de gasprijs onder druk zou zetten, inmiddels sloot het land een nieuwe overeenkomst met het Russische Gazprom. Daarmee is de gasleverantie in elk geval tot maart 2016 verzekerd.

Onzekerheid in Groningen en België

De onzekerheid rond de gasproductie in Groningen heeft momenteel meer invloed op de gasprijs, denkt Tim. “De Raad van State heeft nog geen uitspraak gedaan over het gasbesluit van minister Kamp. Het is dus nog onzeker hoe hoog het productieplafond voor het Groninger veld precies gaat worden. De gasprijs zou dus nog iets kunnen stijgen.” Ook de situatie in België – waar er nog steeds geen beslissing is gevallen over het al dan niet heropenen van de ‘haarscheurtjescentrales’ in Tihange – is onzeker. Afhankelijk van het precieze besluit van de Belgische nucleaire ‘waakhond’ FANC kunnen de energieprijzen zomaar hoger of lager uitvallen.