07
september
2017
|
10:30
Europe/Amsterdam

Essent en Groen Gas Almere geven groen gasproductie in Nederland impuls

Met productie van 4 miljoen m3 groen gas wordt voorkomen dat 5.000 ton CO2 per jaar wordt uitgestoten

Energiebedrijf Essent en producent Groen Gas Almere (GGA) geven de opwek van duurzame energie in Nederland een forse impuls. GGA produceert jaarlijks 4 miljoen m3  groen gas, Essent neemt die af en levert die aan haar klanten. Door deze samenwerking wordt ook de uitstoot van 5.000 ton CO2 per jaar voorkomen. De productielocatie van Groen Gas Almere is vandaag tijdens de Nationale Grondstoffendag officieel in gebruik genomen.

Nederland moet aanzienlijk minder energie gaan gebruiken en overstappen op duurzame energie om haar klimaatdoelstellingen te halen. Essent draagt bij aan het behalen van de doelstellingen door onder meer het groen gas dat GGA produceert af te nemen ten behoeve van haar klanten.

Tim Wijnen, Team Lead Developing Markets: “Een groeiend aantal zakelijke klanten van Essent voelt de noodzaak om het energieverbruik te verduurzamen. Veel bedrijven zien het gebruik van duurzame energie als basisvoorwaarde van hun bedrijfsvoering. Steeds vaker ook, is het een voorwaarde om te kunnen samenwerken met andere bedrijven of overheden. Wij kunnen met groen gas bijdragen aan hun succes.”

Essent is, met 30% van de groen gasmarkt, marktleider in Nederland. Zij neemt het gas van leveranciers af en levert het aan haar zakelijke klanten. Klanten zijn bijvoorbeeld NS en ProRail. Met groen gas geven deze bedrijven invulling aan hun ambitie om het energieverbruik van alle gebouwen en infrastructuur in de spoorsector te verduurzamen. Essent verwacht een groei van het aantal groen gasproducenten in Nederland. Zij voorziet dat in de toekomst ongeveer 1 miljard m3 groen gas in Nederland kan worden geproduceerd. Dat staat gelijk aan 10% van het huishoudelijk gasgebruik.

Groen Gas Almere

Groen Gas Almere verwerkt organische restproducten die niet meer geschikt zijn voor de voedselindustrie van mens en dier, zoals mest en bietenpunten, tot gas. Ieder jaar produceert zij 4 miljoen m3 en voorkomt zo dat jaarlijks 5.000 ton CO2 wordt uitgestoten. De hoeveelheid groen gas die GGA opwekt staat gelijk aan het jaarlijks gasverbruik van 2.500 huishoudens.

Groen Gas Almere ontving recent een Growing Green Speld. Twee keer per jaar reikt de gemeente Almere deze uit aan bewoners en ondernemers die actief meehelpen aan de ontwikkeling van Almere als groene stad.

Frank de Bruijn, directeur van GGA: “De Nederlandse industrie kan niet zonder gas. Zij realiseert zich wel dat zij duurzamer moet werken. Zij is dan ook bezig met een vergroeningsproces van het aardgas. Met name bij internationale en maatschappelijk verantwoorde bedrijven is de vraag naar groen gas groot.”

Boilerplate

Nationale Grondstoffendag

Met de Nationale Grondstoffendag vraagt de gemeente Almere aandacht voor de opgave van overheden op het gebied van hergebruik van de reststromen. De overheid is hierbij een belangrijke speler, omdat het de producent en eigenaar is van die reststromen, zoals biomassa, oud asfalt en oud straatmeubilair. Dat gaat over miljoenen tonnen afval. Daarom spelen overheden een belangrijke rol om samen te werken aan Nederland circulair 2050.

Elk jaar zal de Nationale Grondstoffendag door een andere partij worden opgepakt. Deze organiseert een bijeenkomst of evenement om de Nationale dag onder de aandacht te brengen. In 2018 wordt deze dag georganiseerd door de regio Zwolle, waarin 20 gemeenten, vele bedrijven en twee grote onderwijsinstellingen verenigd zijn.